Denna produkt har utgått ur sortimentet

X-Topvex SX06 EL-R AHU-C

Artikelnummer: 25975

Låg energiförbrukning

  - Energieffektiva fläktar med EC-motorer

Plug and play

  - Integrerat & förprogrammerat styrsystem

Enkel att använda

  - Menybaserad kontrollpanel

Provkörd på fabrik

Förberedd för behovsstyrd reglering

Individuell och steglös inställning av fläkthastighet

Enkelt underhåll

Tillverkad i Aluzink

Topvex SX är ett aggregat med en modern design avsedd för att ventilera kontor, daghem etc. eller som zonventilation i större byggnader t ex skolor.

Topvex SX utrustad med EC fläktmotorer. EC-motorer använder i genomsnitt 30% mindre energi än en standard AC motor. I en del applikationer kan besparingen t.o.m. bli 50% eller mer.

Topvex SX, med dess korsströmsvärmeväxlare, används oftast när det finns ett krav att hålla till- och frånluft helt separerade från varandra.

Aggregatet har en effektiv avfrostnings funktion.

Kondens, och därmed också ibland isbildning, i värmeväxlaren är beroende av utomhus temperatur och fukthalt i frånluften. Fukthalten i frånluften varierar mycket beroende på byggnad och vilka aktiviteter det är i byggnaden t.ex. så producerar en lagerlokal mycket mindre fukt än ett daghem. Därför har avfrostningsfunktionen gjorts justerbar så att den kan optimeras för olika byggnader/verksamheter.

Aggregathöljet är uppbyggt av isolerade paneler och har fasade aluminium hörn. Dörrar och paneler är tillverkade av dubbel aluzinkplåt med 50mm mellanliggande isolering.

Huvudkomponenter är uttagbara och har snabbkopplingar för elkablar, detta tillsammans med stora inspektions dörrar gör att inspektion och service av aggregatet underlättas.

Det förinställda styrsystemet förenklar igångkörning av aggregatet, ställ bara in tid och datum, önskad lufttemperatur, fläkthastighet (steglös), det veckostyrda driftsschemat och aggregatet är färdigt för drift.

Topvex SX är som standard utrustad med följande kommunikationsmöjligheter: Exoline och Modbus via RS-485, inbyggd WEB server via TCP/IP och BACnet/IP.

Aggregatet har energisparfunktioner så som:

- Kylåtervinning för att återvinna frånluftens kylenergi när extern kyla används.

- Behovsstyrt luftflöde via CO2-/ fuktgivare eller rörelsedetektor.

- Summalarmutgång.

Tekniska parametrar

Aggregat
Frekvens 50 Hz
Spänning 400 V
Fas 3N~
Rekommenderad säkring 3x32 A
Kapslingsklass IP23
Fläkthastighetsstyrning Steglös
Tilluftsfläkt
Tillförd effekt (P1) tilluftsfläkt 1 052 W
Tilluftsfilter
Filterklass, tilluft F7
Frånluftsfilter
Filterklass, frånluft F5
Värmeväxlare
Typ av värmeväxlare Korsväxlare
Värmare
Typ av värme El-värmare TEST
Värmeeffekt 14 kW
Frånluftsfläkt
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 1 052 W
Andra
Chassistorlek 06
Installationsyp Horisontell
Tilluftssida Höger
Dimensioner och vikt
Vikt 272 kg
BFT SX06 Filter ePM1 60% - Systemair Artikelnummer: 206188 BFT SX06 Filter ePM1 60% .
BFT SX06 Filter ePM10 60% - Systemair Artikelnummer: 206187 BFT SX06 Filter ePM10 60% .
CVVX 500 Kombigaller, svart - Systemair Artikelnummer: 6237 CVVX 500 Kombigaller, svart .
DS 60-30 Dukstos - Systemair Artikelnummer: 1547 DS 60-30 Dukstos .
DXRE 60x35-3-2,5 Kylbat.Rekt - Systemair Artikelnummer: 7956 DXRE 60x35-3-2,5 Kylbat.Rekt .
EFD 60-30 Spjäll kl.3+TF24 - Systemair Artikelnummer: 6906 EFD 60-30 Spjäll kl.3+TF24 .
ETC E-Tool kabel USB - Systemair Artikelnummer: 204662 ETC E-Tool kabel USB .
F-T120 Timerram - Systemair Artikelnummer: 5137 F-T120 Timerram .
LDR 60-30 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 5072 LDR 60-30 Ljuddämpare .
LDR-B 60-30 Baffel Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 9240 LDR-B 60-30 Baffel Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-PC - Systemair Artikelnummer: 7288 Närvarodetektor/IR24-PC .
PGK 60x35-3-2,0 Kylbatteri - Systemair Artikelnummer: 6612 PGK 60x35-3-2,0 Kylbatteri .
T 120 Timer - Systemair Artikelnummer: 5165 T 120 Timer .
TG-R5/PT1000 Rumsgivare 0-50° - Systemair Artikelnummer: 5404 TG-R5/PT1000 Rumsgivare 0-50° .
TG-UH/PT1000 Utetempg. fasad - Systemair Artikelnummer: 35203 TG-UH/PT1000 Utetempg. fasad .
Tryckknapp, impuls - Systemair Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
UG3-A4O Rökdetektor + 0,6m rör - Systemair Artikelnummer: 15043 UG3-A4O Rökdetektor + 0,6m rör .