Denna produkt har utgått ur sortimentet
ECOM Symbol

X-Topvex SC08 HW-L-CAV

Artikelnummer: 25828

Låg energiförbrukning

- Energieffektiva fläktar med EC-motorer

- Dubbel by-pass av värmeväxlaren säkerställer lägst möjliga tryckfall

- By-pass av frånluftsfilter, då det inte finns krav på värme, säkerställer lägst möjliga interna tryckfall och förminskar antal filterbyten.

Energieffektivmotströmsvärmeväxlare

- Ingen blandning av till- och frånluft

- Automatisk sommardrift

- Kylåtervinning

Integrerat/förkonfigurerat styr och regler

- Effektiva energisparfunktioner

- Inbyggt veckoprogram

Konstant luftflödes- eller kanaltrycksstyrning

Stora inspektionsluckor för enkelt underhåll

- Alla huvudkomponenter kan enkelt tas bort

- Separat elskåp för enkelt underhåll och service

Tillverkad i Aluzink (AZ185)

- Korrosionsklass C4

- Mer än 50 års teknisk livstid.

Fabrikstestad

Topvex SC är en serie effektiva luftbehandlingsaggregat, avsedda för lägenhetshus,kontorslokaler, butiker, skolor, daghem och liknande. Aggregaten är speciellt framtagna för att möta kommande energikrav och har därför mycket låg energiförbrukning och enhögeffektiv motströmsvärmeväxlare.

Topvex SC kan transporteras genom en 900mm öppning, deminsta två storlekarna (03 och 04) kan transporteras genom en 800mm öppning.

Aggregathöljet är tillverkat av dubbelmantladaluzinkplåt medmellanliggande ljud- och värmeisolering. För att undvika skarpa kanter används fasade gjutna aluminiumhörn.

Stora inspektionsluckor underlättar inspektion och underhåll.

Till- och frånluftsfilter är monterade i styrskenor. Styrskenorna har snabblåssystem och tätningslister för att ge optimal tätning mot filtret.

Alla elektriska anslutningar är samlade till ett elskåp vilket underlättar driftsättning ochservice.

För att underlätta installation och driftsättning av aggregatet är styr och regler inkluderat och förprogrammerat.

Topvex SC har ett användarvänligt styr- och reglersystem med en tydlig display, (21 språk finns tillgänliga) och ett logiskt menysystem som är enkelt att lära sig. En uppstartsguide säkerställer att nödvändiga inställningar ej glöms.

Tack vare det integrerade styrsystemet är det möjligt att övervaka/reglera luftflödet, kanaltrycket, temperaturer, värme-/kylåtervinning och ventilationssystemets driftstid. Topvex SC har även energibesparande funktioner som frikyla, kylåtervinning och säsongsdriven temperatur- och luftflödesstyrning.

Topvex SC är som standard utrustad med Exoline- och Mobuskommunikation via RS-485 och en inbyggt webbserver via TCP/IP.

E-tool konfigurationsverktyg.

E tool© är ett PC-baserat konfigurationsverktyg med ett grafiskt användargränssnitt. Programmet ger användaren en översikt av Corrigo E-inställningarna. När E tool© används så kan alla inställningar göras på datorn och sedan laddas in i kontrollpanelen. Det finns ingen gräns på hur många inställningar som kan sparas i programmet.

E tool© (ventilation) gåratt ladda ner kostnadsfritt på www.regincontrols.com

Funktionerna och funktionaliteten i Topvex SC ger dig allt som krävs för en inomhusmiljö med högsta möjliga komfort till låg driftskostnad.

Beställningsnyckel

- Modell: SC03, SC04, SC06, SC08och SC11.

- Värmebatteri:

EL

(Elektriskt).

HW

(Varmvattenbatteri).

Inget

(Ingen eftervärmare). Exempel på aggregat utan eftervärmare:

Topvex SC03-L-CAV.

- Höger- eller vänsterutförande: R

(höger),

L

(vänster). Tilluftssidan sett från framsidan.

- Luftflödesstyrning: CAV

(konstant luftvolym)

VAV

(variabel luftvolym = konstanttrycksstyrning)

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn Topvex SC08 HW-L-CAV
Ecodesign
Enligt ErP 2018
Deklarerad typ av produkt NRVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Rekuperativ
Termisk verkningsgrad 80,4 %
Nominellt flöde 0,8 m³/s
Effekt, nominellt flöde 1,313 kW
SFP intern 976 W/(m³/s)
Utloppshastighet 1,4 m/s
Nominellt tryck 200 Pa
Ps int. tilluft 286 Pa
Ps int. frånluft 302 Pa
Verkningsgrad tilluftsfläkt 56,6 %
Verkningsgrad frånluftsfläkt 64,1 %
Externt läckage 2 %
Internt läckage 1 %
Energiklass filter 1 969 kWh
Ljudeffektsnivå LWA 66 dB(A)

Tekniska parametrar

Aggregat
Frekvens 50 Hz
Spänning 400 V
Fas 3N~
Rekommenderad säkring 3x10 A
Kapslingsklass IP23
Fläkthastighetsstyrning Steglös
Luftflöde 0,385 till 1,312 m³/s
Tilluftsfläkt
Spänning 400 V
Fas 3~
Tillförd effekt (P1) tilluftsfläkt 1 812 W
Tilluftsfilter
Filterklass, tilluft F7
Frånluftsfilter
Filterklass, frånluft F5
Värmeväxlare
Typ av värmeväxlare Motströmsväxlare
Värmare
Typ av värme Värmevattenbatteri
Frånluftsfläkt
Spänning 400 V
Fas 3~
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 1 894 W
Andra
Chassistorlek 08
Fläktstyrning Konstant flödesreglering (CAV)
Installationsyp Horisontell
Tilluftssida Vänster
Dimensioner och vikt
Vikt 565 kg
ErP
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
Dokument filnamn Dokumenttyp
Broschyr
Manual
Manual
Manual
Kopplingsschema
Driftsättning
Certifikat
Andra
Andra
Andra
Andra
Andra
Andra
Deklaration
CO2 Kanalgivare -1 100 mm - Systemair Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CO2 Kanalgivare -2 200 mm - Systemair Artikelnummer: 14907 CO2 Kanalgivare -2 200 mm .
CTTG 500 Takgenomföring - Systemair Artikelnummer: 27254 CTTG 500 Takgenomföring .
CTVX 500 Kombihuv tak Aluzink - Systemair Artikelnummer: 27247 CTVX 500 Kombihuv tak Aluzink .
CTVX 500 Kombihuv tak svart - Systemair Artikelnummer: 27243 CTVX 500 Kombihuv tak svart .
DS 60-40 Dukstos - Systemair Artikelnummer: 13861 DS 60-40 Dukstos .
DXRE 70x40-3-2,5 Kylbat.Rekt - Systemair Artikelnummer: 7957 DXRE 70x40-3-2,5 Kylbat.Rekt .
EFD 60-40 Spjäll kl.3 + TF24 - Systemair Artikelnummer: 6907 EFD 60-40 Spjäll kl.3 + TF24 .
ETC E-Tool kabel USB - Systemair Artikelnummer: 204662 ETC E-Tool kabel USB .
Förvärmarkit Topvex RB60-40 EL - Systemair Artikelnummer: 131045 Förvärmarkit Topvex RB60-40 EL .
LDR-B 60-40 Baffel Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 9241 LDR-B 60-40 Baffel Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-PC - Systemair Artikelnummer: 7288 Närvarodetektor/IR24-PC .
PGK 70x40-3-2,0 Kylbatteri - Systemair Artikelnummer: 6616 PGK 70x40-3-2,0 Kylbatteri .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V - Systemair Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
Systemair-1M CO2 Kanalgivare - Systemair Artikelnummer: 14908 Systemair-1M CO2 Kanalgivare .
Systemair-E CO2 Sensor - Systemair Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
Systemair-E-D CO2 Sensor - Systemair Artikelnummer: 14905 Systemair-E-D CO2 Sensor .
T 120 Timer - Systemair Artikelnummer: 5165 T 120 Timer .
TG-R5/PT1000 Rumsgivare 0-50° - Systemair Artikelnummer: 5404 TG-R5/PT1000 Rumsgivare 0-50° .
TG-UH/PT1000 Utetempg. fasad - Systemair Artikelnummer: 35203 TG-UH/PT1000 Utetempg. fasad .
Tryckknapp, impuls - Systemair Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
UG3-A4O Rökdetektor + 0,6m rör - Systemair Artikelnummer: 15043 UG3-A4O Rökdetektor + 0,6m rör .
ZTR 20-2,5 3-vägs ventil - Systemair Artikelnummer: 9677 ZTR 20-2,5 3-vägs ventil .
ZTV 15-1,6 2-vägs ventil - Systemair Artikelnummer: 9824 ZTV 15-1,6 2-vägs ventil .