Produkter

Heating

Heating

Systemair’s heating range consists of air curtains, fan heaters and radiant heaters, which are all designed to ensure that heat is exploited optimally with minimal energy.Our air curtains provide the most efficient separation with the lowest possible energy consumption, regardless of whether it is the heat or cold that you want to keep inside.Our radiant heaters imitate the sun, only emitting heat when the rays hit a surface, so that the room temperature can be lowered without its occupants becoming cold.Our fan heaters are reliable and the investment cost is low compared to other heating systems. One of their greatest advantages is the option of using these products to combine heating and ventilation.

Heating Produkter
Fläktar & tillbehör

Fläktar & tillbehör

Systemair har ett brett utbud av fläktar för olika typer av applikationer, allt från bostäder och mindre kontor till sjukhus och stora industriapplikationer. Alla produkter i vårt utbud är noggrant testade, både i laboratorium och ute på fältet, för att klara nuvarande och kommande krav på låg energianvändning. Alla produkter är även tillverkade för att möta de internationella miljökraven.

Fläktar & tillbehör Produkter
Bostadssystem

Bostadssystem

Systemairs sortiment av ventilationsaggregat för bostäder passar som namnet antyder utmärkt i bostäder men även i små kontor och andra mindre lokaler. Aggregaten bidrar tillhög komfort både i termer avvärmeåtervinning och ren luft.

Alla produkter i sortimentet har som standard ett modernt styrsystem som förutom att hålla kontroll på klimatet ochsågör det enkelt att när som helst övervaka funktionen. I bostadsortimentet ingår även komponenter som luftdon,spjäll, ljuddämpare och annan nödvändig utrustning för ett komplett ventilationssystem.

Bostadssystem Produkter
Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Systemairs brandspjäll är utformade och certifierade i enlighet med EN 15650 för att uppfylla EIS*. Spjällen kan regleras elektriskt manuellt, med microbrytare eller servomotor via styrsystem.

*E = höljets stabilitet, I = termisk isolering, S = rökleckage

Brandsäkerhet Produkter
Luftdistribution

Luftdistribution

Systemair utvecklar, tillverkar och marknadsför komponenter för luftdistributionsomluftdon spjäll för bostäder och kommersiella byggnader. För att komponenterna ska bidra till ett bra inomhusklimat genomgår de omfattande mätningar av flöden, kastlängder, ljud och tryckfall.

Luftdistribution Produkter
Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat

Systemair erbjuder alla typer av luftbehandlingsaggregat från flexibla modulaggregat för stora byggnader till mindre enhetsaggregat. Oavsett storek erbjudsalternativa lösningar för energiåtervinning.

Vissa modeller kan förses med mer avancerade funktioner som värmepump, fuktstyrning etc. Med eller utan styrsystem är ytterligare en valmöjlighet för vissa varianter.

Luftbehandlingsaggregat Produkter