Produkter

Fläktar & tillbehör - Systemair

Fläktar & tillbehör

Systemair har ett brett utbud av fläktar för olika typer av applikationer, allt från bostäder och mindre kontor till sjukhus och stora industriapplikationer. Alla produkter i vårt utbud är noggrant testade både i laboratorium och ute på fältet, för att klara nuvarande och kommande krav på låg energianvändning. Alla produkter är även tillverkade för att möta de internationella miljökraven.

Fläktar & tillbehör Produkter
Bostadssystem - Systemair

Bostadssystem

Systemairs sortiment av ventilationsaggregat för bostäder passar som namnet antyder utmärkt i bostäder men även i små kontor och andra mindre lokaler. Aggregaten bidrar tillhög komfort både i termer avvärmeåtervinning och ren luft.

Alla produkter i sortimentet har som standard ett modernt styrsystem som förutom att hålla kontroll på klimatet ochsågör det enkelt att när som helst övervaka funktionen. I bostadsortimentet ingår även komponenter som luftdon,spjäll, ljuddämpare och annan nödvändig utrustning för ett komplett ventilationssystem.

Bostadssystem Produkter
Brandsäkerhet - Systemair

Brandsäkerhet

För att begränsa skador och öka säkerheten när/om det brinner, så delas fastigheter in i olika brandceller. En brandcell finns för att begränsa och att förhindra spridning av värme och giftiga rökgaser till andra delar av fastigheten. Detta gör att det ställs särskilda krav på väggar och dörrar, i de delar som ingår in en brandcellsgräns. Även Ventilationssystemet som bryter genom en brandcellsgräns måste också ställas särskilda krav på. Därför finns olika sorter av brandskydd inom ventilation.

När vi i Sverige bygger högre, tätare och energieffektivare hus, så ställs det större krav på ventilationen och därmed brandskyddet.

Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationsinstallationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5.

Systemairs brandspjäll är utformade och certifierade i enlighet med EN 15650 för att uppfylla EIS*. Spjällen kan regleras elektriskt manuellt, med microbrytare eller servomotor via styrsystem.

*E = höljets integritet , I = termisk isolering, S = rökläckage

Brandsäkerhet Produkter
Luftdistribution - Systemair

Luftdistribution

Systemair utvecklar, tillverkar och marknadsför komponenter för luftdistributionsomluftdon spjäll för bostäder och kommersiella byggnader. För att komponenterna ska bidra till ett bra inomhusklimat genomgår de omfattande mätningar av flöden, kastlängder, ljud och tryckfall.

Luftdistribution Produkter
Luftbehandlingsaggregat - Systemair

Luftbehandlingsaggregat

Systemair erbjuder alla typer av luftbehandlingsaggregat från flexibla modulaggregat för stora byggnader till mindre enhetsaggregat. I sortimentet finns beroende på modell, flera alternativa lösningar för energiåtervinning.

Vissa modeller kan förses med mer avancerade funktioner som värmepump, fuktstyrning etc. Med eller utan styrsystem är ytterligare en valmöjlighet för vissa varianter.

Luftbehandlingsaggregat Produkter