Denna produkt har utgått ur sortimentet

OPTIMA-RI-200-BLC1

Artikelnummer: 40352

Beskrivning

Runda VAV-spjäll i isolerat utförande för användning i frånluft och i tilluftstillämpningar med lågt systemtryck. Optima VAV-spjäll är idealiska för reglering av en zon med master/slav-konfiguration för tilluft och frånluft, till exempel kontor, hotellrum eller möteslokaler, där kyl- och värmebehovet varierar beroende på användning.

Viktiga egenskaper

• Spjälltäthetsklass 4 enligt EN 1751

• Höljestäthetsklass C enligt EN 1751

• ILH Hygienic-certifiering VDI 6022 och VDI 3803 för standardventilation och renrumstillämpningar

• God mätnoggrannhet

• Luftflöde 10 till 4050 l/s

• Arbetstryck upp till 1000 Pa

• Isolerad version, OPTIMA-R-I, med utvändig 50 mm buller- och värmeisolering under hölje av stålplåt

Konstruktion

VAV-spjällens hölje är tillverkat av galvaniserad stålplåt. Specialkonstruerat mätkors, med flera mätpunkter säkerställer korrekt flödesmätning även i svårare konstruktioner. Den utvändiga ljudisoleringen av glasfiber på OPTIMA-R-I-GO är avsedd att absorbera det ljud som genereras vid spjället. Isoleringen är i sin tur täckt av ytterligare en stålplåt, som skyddar isoleringen och dämpar lågfrekventa ljud i system med högt tryck.

 

Storlekar

Ø 80 till 630 mm

 

Reglage

VAV-spjällen är som standard försedda med BLC-regulator (Belimo compact, LMV-D3 eller NMV-D3) utan kapacitet för MP- eller LON-kommunikation, för att användas fristående eller i master/slav-konfiguration. VAV-spjällen kan även fås med MP-Bus-, MODBUS- och LON-kommunikation. Som alternativ kan aggregat med gateway-kommunikation beställas och kan i efterhand anslutas till BMS-system för att åstadkomma zonstyrning med hjälp av bussringlösningar (endast möjligt om MP-Bus-kommunikation är installerad).

VAV-spjäll och kompaktregulator är som standard fabrikskalibrerade för arbetsområdet enligt luftflödestabellen "Dimensions & AirVolume Range" under fliken dimensioner, och kan vid beställning kalibreras till önskade lokala inställningar för Vmin. och Vmax. Luftflöde kan också justeras på plats med serviceverktyget ZTH-Gen eller, för typ OPTIMA-S- GO med vred på regulatorn. Eventuella specifika luftflöden för Vmin. och Vmax. måste anges vid beställning av spjällen, så att dessa kan kalibreras korrekt från fabrik.

• BLC1 = Belimo LMV-D3 kompakt regulator MED MP-Bus-kommunikation

• BLC4 = Belimo LMV-D3 kompakt regulator UTAN MP-Bus-kommunikation

• BLC1-MOD = Belimo LMV-D3 kompakt regulator MED MODBUS-kommunikation

• GO = kompakt regulator med vred och display för inställning på plats

Montering

Mätsträckan L, efter böj, förgrening eller liknande, ska vara minst 3 gånger kanalens diameter. Om sträckan L inte kan göras tillräckligt lång ska sträckan var minst 2 gånger diametern med utjämningsgaller.

Tillbehör för OPTIMA-R

Ljuddämpare Optima-ASA kan beställas för att vid behov sänka ljudtrycksnivån vid utlopp. Isolerade spjäll med flera utlopp kan beställas för tillämpningar med flera zoner.

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt
Vikt 9,5 kg
Argus-RC Styrning - Systemair Artikelnummer: 2912 Argus-RC Styrning .
Argus-RC-C3 Styrning - Systemair Artikelnummer: 2923 Argus-RC-C3 Styrning .
Argus-RC-CDO Styrning - Systemair Artikelnummer: 2994 Argus-RC-CDO Styrning .
Argus-RC-H Styrning - Systemair Artikelnummer: 2914 Argus-RC-H Styrning .
Argus-RC-O Styrning - Systemair Artikelnummer: 2913 Argus-RC-O Styrning .
CB 200/2,1KW 230V/1 - Systemair Artikelnummer: 5384 CB 200/2,1KW 230V/1 .
CB 200/3,0KW 230V/1 - Systemair Artikelnummer: 5370 CB 200/3,0KW 230V/1 .
CB 200/3,0KW 400V/2 - Systemair Artikelnummer: 5294 CB 200/3,0KW 400V/2 .
CB 200/5,0KW 400V/2 - Systemair Artikelnummer: 5371 CB 200/5,0KW 400V/2 .
CWK 200-3-2,5 Kylbatt.Rund - Systemair Artikelnummer: 30023 CWK 200-3-2,5 Kylbatt.Rund .
LDC 200-300 Silencer - Systemair Artikelnummer: 53369 LDC 200-300 Silencer .
LDC 200-600 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 5194 LDC 200-600 Ljuddämpare .
LDC 200-900 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 5195 LDC 200-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P - Systemair Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
Närvarodetektor/IR24-PC - Systemair Artikelnummer: 7288 Närvarodetektor/IR24-PC .
VBC 200-2 Vattenbatteri - Systemair Artikelnummer: 5459 VBC 200-2 Vattenbatteri .
VBC 200-3 Vattenbatteri - Systemair Artikelnummer: 9841 VBC 200-3 Vattenbatteri .
ZTH-EU - Systemair Artikelnummer: 27655 ZTH-EU .