ECOM Symbol

DVS 710DS

Artikelnummer: 36202

• Spänningsreglerbar

• Internt motorskydd

• Låg ljudnivå

• Underhållsfri och driftsäker

• Miljöklass M3/Korrosionsklass C4

DVS/DVSI har fläkthjul med bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotormotor. Motorn är upphängd på effektiva vibrationsdämpare.

Fläktens hölje är tillverkat av aluminium, bottenplatta av pulverlackerad plåt. Fläkthjulet är tillverkat av polyamid PA6 25GV på storlekar upp till 355, från storlek 400 är fläkthjulet av aluminium.

För att effektivt skydda motorn mot överhettning har fläktarna inbyggd termokontakt med utdragna ledare för anslutning till motorskydd.

DVSI modellerna är isolerade med 50 mm mineralull.

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn DVS 710DS Roof fan
Ecodesign
Enligt ErP 2018
Deklarerad typ av produkt NRVU
Typ av drivenhet Extern MSD eller VSD
Typ av aggregat UVU
Typ av värmeåtervinningssystem Inget
Termisk verkningsgrad (UVU) Inte tillämplig
Nominellt flöde 2,421 m³/s
Effekt, nominellt flöde 2,04 kW
Nominellt tryck 437 Pa
Fläktverkningsgrad 51 %
Externt läckage 0 %
Ljudeffektsnivå LWA 81 dB(A)

Tekniska parametrar

Nominella data
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Fas 3~
Tillförd effekt 2 040 W
Ström 4,04 A
Varvtal 909 r.p.m.
Luftflöde max 4,035 m³/s
Max temperatur på transporterad luft max 40 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering 40 °C
Ljuddata
Ljudtrycksnivå, 10 m (fritt fält) 50 dB(A)
Ljudtrycksnivå, 4 m (fritt fält) 58 dB(A)
Skydd/Klassificering
Kapslingsklass, motor IP54
Isolationsklass F
Data enligt ErP
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
Dimensioner och vikt
Vikt 112 kg
Andra
Motortyp AC
Images Wiring - DVS 710DS - Systemair
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA inlopp

dB(A)

79

66

68

73

74

74

70

65

57

LwA omgivning

dB(A)

81

68

70

75

76

76

72

67

59

med SSD 710

LwA inlopp

dB(A)

69

63

62

65

60

54

45

42

46

Mätpunkt: qv = 2,1 m³/s, Ps = 402 Pa

Medelfrekvens (oktavband) Hz
* diameter D refererar till skruvhålen H för anslutning till stos

DVS

□A

□B

C

øD

□E

□F

G

H

øI

710

1350

1185

660

674

1035

840

320

8xM8

14(4x)

RFA
DXF

.

Dokument filnamn Dokumenttyp
Manual
Manual
Deklaration
Deklaration
FRQ5S-4A+LED V2 - Systemair Artikelnummer: 36233 FRQ5S-4A+LED V2 .
FRQS-4A V2 - Systemair Artikelnummer: 36231 FRQS-4A V2 .
MicroREX D21 Plus Kopplings-ur - Systemair Artikelnummer: 17822 MicroREX D21 Plus Kopplings-ur .
Närvarodetektor/IR24-P - Systemair Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
RT 0-30 Rumstermostat Elektron - Systemair Artikelnummer: 5151 RT 0-30 Rumstermostat Elektron .
RTRD 4 Transformator - Systemair Artikelnummer: 5942 RTRD 4 Transformator .
RTRDU 4 Transformator - Systemair Artikelnummer: 5946 RTRDU 4 Transformator .
STDT-16 Motorskydd TK - Systemair Artikelnummer: 5152 STDT-16 Motorskydd TK .
STDT-16E Motorskydd TK - Systemair Artikelnummer: 5153 STDT-16E Motorskydd TK .
T 120 Timer - Systemair Artikelnummer: 5165 T 120 Timer .
Termostat -35... +20 C IP40 - Systemair Artikelnummer: 5630 Termostat -35... +20 C IP40 .
TG 940-1200 Takgenomföring - Systemair Artikelnummer: 5090 TG 940-1200 Takgenomföring .