TDS 070A5 transformátor

Číslo položky: 9520

TDS je 5-stupňový transformátor bez TK určený na montáž do rozvádzača pre ventilátory s napájacím napätím 400V, izolačná trieda B. Transformátor je vyrobený podľa VDE 0550, vinutie je chránené impregnáciou z tvrdeného laku. Otáčky ventilátora sa regulujú zmenou umiestnenia el. vodiča na výstupných svorkách transformátora (

400 / 240 / 190 / 145 / 95V). Transformátor TDS pre 400V motory sa skladá z 2 ks. Na ručnú reguláciu transformátora TDS (napr. na rozvádzači) sa môže použiť externý prepínač S5S 100T3.

Technické parametre

Menovité údaje
Napätie (menovité) 400 V
Max. prúd 7 A
Regulácia a snímače
Povolená okolitá teplota max 40 °C
Rozmery a hmotnosti
Hĺbka 118 mm
Výška 145 mm
Šírka 150 mm
Hmotnosť 15,4 kg
Images Wiring - TDS 070A5 transformátor - Systemair