PRF

PRF - Radiálne ventilátory - Špeciálne ventilátory - Ventilátory a príslušenstvo - Výrobky - Systemair

Ventilátory PRF sú určené na odsávanie agresívneho média napr. ťažkých korozívnych plynov, znečisteného vzduchu. Sú vhodné pre pre odťah vzduchu v skúšobniach, laboratóriách, v potravinárskom a chemickom priemysle.