Dette produktet er utgått
ECOM-Symbol

X-Topvex SC08 HW-L-CAV

Varenr: 25828

Lavt energiforbruk

- Lavt energiforbruk- Energieffektive vifter med EC-motorer

- Dobbel by-pass av varmeveksler sikrer lavestmulig internttrykkfall

- By-passpå avtrekksfilter, når det ikke er varmebehov,sikrer lavt internt trykkfall ogredusererbehovet for filterbytte.

Energieffektiv motstrømsvarmeveksler

- Ingen blandning av tilluft og avtrekksluft

- Automatisk sommerdrift

- Kjølegjenvinning

Integrert/forprogrammert automatikksystem

- Effektive energisparefunksjoner

-Ukeprogram med feriefunksjon

Konstant luftmengde (CAV) ellerkonstant kanaltrykk (VAV)

Storeservicedører for enkel adgang til vedlikehold

- Alla hovedkomponenter kan enkelt fjernes i forbindelse med service

- Separat elskap letteroppstartog service

Produsert i Aluzink (AZ185)

- Korrosjonsklass C4

Fabrikktestet

TopvexSC er konstruert for å møte de nye energikravene, med høy virkningsgrad og lavt energibruk. Aggregatet har høyeffektiv motstrømsveksler med dobble by-pass. Lavt trykkfall over tilluft- og avtrekksfilteret, uten å gå på akkord med filtreringsgrad. Et lavt internt trykkfall er viktig for å holde energiforbruket nede. Radialvifter med EC-teknologi var et klart valg pga. høy virkningsgrad. EC-motorene har, ved turtallsregulering, opptil 15 - 20% lavere energibruk i forhold til standard asynkronmotorer med frekvensomformer.

Fra innebygd betjeningspanel reguleres luftmengde, kanaltrykk, temperaturer, varme og driftstider. TopvexSC har også andre energisparende funksjoner som frikjøling,sesongrelaterte temperatur og luftmengderegulering.

TopvexSC er som standard levert med Exoline og Modbus kommunikasjon via RS 485 og en innebygget webserver via TCP/IP og BACnet/IP.

E tool© er ett PC-basert konfigurasjonsverktøy med et grafisk brukergrensesnitt. Programmet girbrukeren en oversikt av Corrigo E-innstillingene. Når E tool©brukes så kan alle innstillinger gjøres påPC ogderetter lagres i regulatoren i aggregatet. Det finns ingen grense på antallinnstillingersom kan lagres i programmet.

E tool©hentes gratis på Regins hjemmeside, www.regincontrols.com

Topvex SC 06 - 11kan transporteres gjennom en 900mm åpning,og Topvex SCstørrelse 03 og 04 kan transporteres gjennom en 800mm åpning.

Separate elskap for lett service, med alle elektriske tilkoblinger.

TopvexSC har alt som trengs for å skape et inneklima med best mulig komfort, og med lave driftskostnader.

Tekniske parametre

Aggregat
Frekvens 50 Hz
Spenning (nominell) 400 V
Fase 3N~
Anbefalt sikring 3x10 A
Kapslingsklasse IP23
Reguleringstype Trinnløs
Luftmengde 1 386 til 4 723 m³/h
Tilluftvifte
Spenning 400 V
Fase 3~
Effekt (P1) tilluftvifte 1 812 W
Tilluftfilter
Filterklasse, tilluft F7
Avtrekksfilter
Filterklasse, avtrekk F5
Varmeveksler
Type varmeveksler Motstrøm
Varmebatteri
Type varmebatteri Vann
Avtrekksvifte
Spenning 400 V
Fase 3~
Effekt, avtrekssvifte 1 894 W
Andre
Chassisstørrelse 08
Vifteregulering CAV, luftmengderegulering
Monteringstype Horisontal
Tilluftside Venstre
Dimensjoner og vekt
Vekt 565 kg
ErP
ErP klar ErP 2016; ErP 2018

Økodesign

Produkt
Firmanavn Systemair
Produktnavn Topvex SC08 HW-L-CAV
Økodesign
Samsvar med ErP 2018
Produktkategori NRVU
Type aggregat BVU
Driftstype Integrert VSD
Type varmeveksler Rekuperativ
Termisk virkningsgrad 80,4 %
qv, nom. Luftmengde 0,8 m³/s
Nominellt trykk 1,313 kW
SFP intern 976 W/(m³/s)
Utløpshastighet 1,4 m/s
Nominellt trykk 200 Pa
Ps Internt trykkfall tilluft 286 Pa
Ps Internt trykkfall avtrekk 302 Pa
Virkningsgrad tilluftvifte 56,6 %
Virkningsgrad avtrekksvifte 64,1 %
Ekstern lekkasje 2 %
Intern lekkasje 1 %
Energiklasse filter 1 969 kWh
Lydeffektsnivå LWA 66 dB(A)
Filnavn Filtype
Brosjyre
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Koblingsskjema
Igangkjøring
Sertifikat
Andre
Andre
Andre
Andre
Andre
Andre
CTTG 500 Takgjennomføring - Systemair Varenr: 27254 CTTG 500 Takgjennomføring .
DXRE 70-40-3-2,5 Kjølebatteri - Systemair Varenr: 7957 DXRE 70-40-3-2,5 Kjølebatteri .
ETC E-Tool kabel USB - Systemair Varenr: 204662 ETC E-Tool kabel USB .
IR24-PC Bevegelsedetektor - Systemair Varenr: 7288 IR24-PC Bevegelsedetektor .
LDR-B 60-40 Rekt. lydfelle - Systemair Varenr: 9241 LDR-B 60-40 Rekt. lydfelle .
PGK 70-40-3-2,0 Kjølebat. isv. - Systemair Varenr: 6616 PGK 70-40-3-2,0 Kjølebat. isv. .
RVAZ4 24A ventilmotor 0-10V - Systemair Varenr: 9862 RVAZ4 24A ventilmotor 0-10V .
Systemair-1 CO2 Kanalføler - Systemair Varenr: 14906 Systemair-1 CO2 Kanalføler .
Systemair-1M CO2 Kanalføler - Systemair Varenr: 14908 Systemair-1M CO2 Kanalføler .
Systemair-2 CO2 Kanalføler - Systemair Varenr: 14907 Systemair-2 CO2 Kanalføler .
Systemair-E CO2 Føler - Systemair Varenr: 14904 Systemair-E CO2 Føler .
Systemair-E-D CO2 føler - Systemair Varenr: 14905 Systemair-E-D CO2 føler .
T 120 Timer 0-120 min. - Systemair Varenr: 5165 T 120 Timer 0-120 min. .
TG-R5/PT1000 Romføler 0-50gr. - Systemair Varenr: 5404 TG-R5/PT1000 Romføler 0-50gr. .
TG-R6/PT1000 Utendørsføler - Systemair Varenr: 35203 TG-R6/PT1000 Utendørsføler .
UG3-A40 Røykdetektor - Systemair Varenr: 15043 UG3-A40 Røykdetektor .
Vannlås - Systemair Varenr: 206263 Vannlås .
ZTR20-2,5 3-veis ventil - Systemair Varenr: 9677 ZTR20-2,5 3-veis ventil .
ZTV15-1,6 2-veis ventil - Systemair Varenr: 9824 ZTV15-1,6 2-veis ventil .