Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος
Αυτό το προϊόν έχει αντικατασταθεί απο  OPTIMA-RI-500-BLC1-MOD

Technical parameters

Dimensions and weights
Weight 27 kg
Argus-RC Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2912 Argus-RC Room Controller .
Argus-RC-C3 Room controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2923 Argus-RC-C3 Room controller .
Argus-RC-H Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2914 Argus-RC-H Room Controller .
Argus-RC-O Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2913 Argus-RC-O Room Controller .
LDC-B 500-1200 Silencer baffle - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 9087 LDC-B 500-1200 Silencer baffle .
Presence detector/IR24-P - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 6995 Presence detector/IR24-P .
Presence detector/IR24-PC - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 7288 Presence detector/IR24-PC .
VBC 500-2 Water heating batt - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 9837 VBC 500-2 Water heating batt .
ZTH-EU - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 27655 ZTH-EU .