Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος
Αυτό το προϊόν έχει αντικατασταθεί απο  OPTIMA-RI-140-BLC1

Technical parameters

Dimensions and weights
Weight 5,7 kg
Argus-RC Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2912 Argus-RC Room Controller .
Argus-RC-C3 Room controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2923 Argus-RC-C3 Room controller .
Argus-RC-H Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2914 Argus-RC-H Room Controller .
Argus-RC-O Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2913 Argus-RC-O Room Controller .
Presence detector/IR24-P - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 6995 Presence detector/IR24-P .
Presence detector/IR24-PC - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 7288 Presence detector/IR24-PC .
ZTH-EU - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 27655 ZTH-EU .