Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος
Αυτό το προϊόν έχει αντικατασταθεί απο  DVV 800D6-XL/120°C

X-DVV 800D6/120°C+REV IE2

Αριθμός αντικειμένου: 95146

Technical parameters

Dimensions and weights
Weight 179 kg