Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος
Αυτό το προϊόν έχει αντικατασταθεί απο  DVV 1000D4-8-XM/120°C

X-DVV 1000D4-8-M/120°+REV Roof

Αριθμός αντικειμένου: 32289

Technical parameters

Dimensions and weights
Weight 495 kg