Έχει σταματήσει η παραγωγή του προϊόντος
Αυτό το προϊόν έχει αντικατασταθεί απο  OPTIMA-RI-250-BLC1

Technical parameters

Dimensions and weights
Weight 11,7 kg
Argus-RC Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2912 Argus-RC Room Controller .
Argus-RC-C3 Room controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2923 Argus-RC-C3 Room controller .
Argus-RC-H Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2914 Argus-RC-H Room Controller .
Argus-RC-O Room Controller - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 2913 Argus-RC-O Room Controller .
CB 250-3,0 230V/1 Duct heater - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5385 CB 250-3,0 230V/1 Duct heater .
CB 250-6,0 400V/2 Duct heater - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5372 CB 250-6,0 400V/2 Duct heater .
CB 250-9,0 400V/3 Duct heater - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5373 CB 250-9,0 400V/3 Duct heater .
CWK 250-3-2,5 Duct cooler,circ - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 30024 CWK 250-3-2,5 Duct cooler,circ .
LDC 250-900 Silencer - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5196 LDC 250-900 Silencer .
Presence detector/IR24-P - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 6995 Presence detector/IR24-P .
Presence detector/IR24-PC - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 7288 Presence detector/IR24-PC .
VBC 250-2 Water heating batt - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 5460 VBC 250-2 Water heating batt .
VBC 250-3 Water heating batt - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 9843 VBC 250-3 Water heating batt .
ZTH-EU - Systemair Αριθμός αντικειμένου: 27655 ZTH-EU .