Продукти

Вентилатори и Аксесоари - Systemair

Вентилатори и Аксесоари

Systemair разполага с широк спектър от вентилатори с приложения от жилищни сгради през малки офис помещения до болници и големи индустриални обекти. Всички продукти от нашата гама са задълбочено проверявани, както в лаборатория, така и на място, за да се съобразят с настоящите и бъдещи изисквания за ниска енерго-консумация. В допълнение всички продукти се произвеждат в съответствие с международните екологични изисквания.

Вентилатори и Аксесоари Продукти
Битови системи - Systemair

Битови системи

Гамата от рекуперативни вентилационни блокове на Systemair е перфектна за жилища, малки офиси и подобни зони. Те предлагат високо ниво на комфорт по отношение на отоплението и подаването на чист въздух при значителни икономии на енергия.Всички агрегати се използват чрез модерна система за управление, която улеснява проверка на състоянието им по всяко време. В допълнение нашата стилна и съобразена гама от регулатори, приточни и смукателни решетки и други аксесоари се съчетават идеално където и да са инсталирани

Битови системи Продукти
Пожарна безопасност - Systemair

Пожарна безопасност

Systemair разработва, произвежда и доставя продукти за пожарна безопасност, противопожарни и димни клапи за частни и търговски сгради. Тези продукти за безопасност не само отговарят на стандартите на ЕС, но и на допълнителни специфични за страната изисквания.

Пожарна безопасност Продукти
Въздухоразпределение - Systemair

Въздухоразпределение

Systemair разработва, произвежда и доставя продукти за разпределение на въздуха, дифузори и устройства за контрол на въздушния дебит за частни и обществени сгради. Тези компоненти не само отговарят на изискванията на интериорния дизайн, но и допринасят за приятен вътрешен климат. Това е гарантирано от нашата развойна лаборатория, която е една от най-модерните в Европа. Там измерваме въздушни дебити, струи, Коанда-ефект, звуково ниво и температура, за да предоставим точни данни на нашите клиенти.

Въздухоразпределение Продукти
Въздухообработващи агрегати - Systemair

Въздухообработващи агрегати

Systemair предлага широка гама въздухообработващи устройства - от гъвкави модулни решения за големи сградни системи до малки компактни единични агрегати. Разполагаме с  енергийно-оптимизиращи алтернативи като противотокови топлообменници и такива с кръстосан ток, както и системи с междинен топлоносител. Някои агрегати са оборудвани с разширени функции като термопомпа или овлажнител. Предлагат се и допълнителни системи за контрол.

Въздухообработващи агрегати Продукти